>Oferta>Obsługa korporacyjna  Wersja do wydruku

Obsługa korporacyjna

Kompleksowa obsługa korporacyjna, włączając w to doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance). Restrukturyzacja i optymalizacja funkcjonowania struktur kapitałowych. Obsługa share deals i asset deals. Audyty prawne spółek prawa handlowego.Bieżąca obsługa z zakresu prawa spółek

Tworzenie i opiniowanie dokumentacji spółkowej, prowadzenie zgromadzeń i posiedzeń organów spółek. Wydawanie opinii prawnych we wszelkich budzących wątpliwości sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek. Reprezentacja we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek.

Restrukturyzacja i optymalizacja funkcjonowania
struktur kapitałowych

Kompleksowa obsługa prawna procedur restrukturyzacyjnych, włączając to tworzenie struktur grup kapitałowych oraz procesy transformacyjne (podziały, połączenia i przekształcenia spółek). Doradztwo i wsparcie prawne w opracowywaniu koncepcji optymalizacji funkcjonowania grup kapitałowych.

Tworzenie spółek, w tym spółek celowych (SPV)
i wehikułów podatkowych

Przygotowywanie umów spółek i umów wspólników (włączając w to umowy inwestycyjne wszelkiego rodzaju) oraz rejestracja spółek i przygotowanie ich od strony prawnej do podjęcia działalności. Opracowywanie konstrukcji powierniczych. Tworzenie struktur zoptymalizowanych podatkowo, dostosowanych do rodzaju zamierzonej działalności, i ich przygotowywanie od strony prawnej do jej podjęcia.

Obsługa share deals i asset deals

Kompleksowa obsługa transakcji, włączając w to doradztwo i wsparcie prawne w opracowaniu koncepcji transakcji, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, uczestnictwo w negocjacjach lub, w zależności od sytuacji, prowadzenie negocjacji, wsparcie prawne i organizacyjne w okresach przejściowych, przygotowanie zamknięcia transakcji oraz doradztwo i wsparcie potransakcyjne.

Obsługa audytów (due diligence)

Audyty spółek, prowadzone na różnych poziomach szczegółowości, w zależności od potrzeb klienta; w szczególności obejmuje to audyty przedsprzedażowe, audyty potransakcyjne oraz audyty poprzedzające procesy restrukturyzacyjne lub optymalizacyjne.

Tworzenie i opiniowanie umów gospodarczych

Tworzenie i opiniowanie umów pomiędzy klientem a jego partnerami gospodarczymi. Uczestnictwo w negocjacjach lub, w zależności od sytuacji, prowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie szczególnie istotnych dla klienta umów.

Bieżące doradztwo w funkcjonowaniu organów spółek

Obsługa prawna i organizacyjna organów spółek, a więc zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy). Bieżące doradztwo oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego
i procedur wewnętrznych

Tworzenie i opiniowanie procedur wewnętrznych i innych materiałów wewnątrzkorporacyjnych służących zarządzaniu organizacją. Analiza i ocena funkcjonowania organizacji pod kątem spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów i aktów wewnętrznych oraz ocena wynikających stąd ryzyk prawnych. Bieżące doradztwo i wsparcie w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance).

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne