Oferta

 

Obsługa rynku nieruchomości

 

Kompleksowa obsługa procesu akwizycyjnego, włączając w to audyty nieruchomości oraz poszukiwanie tytułu prawnego do nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym. Obsługa procesu komercjalizacji i zarządzania obiektami komercyjnymi, w tym działania optymalizacyjne. Obsługa wspólnot mieszkaniowych.

Więcej

Obsługa procesu inwestycyjnego

 

Obsługa procesu land development, włączając w to doradztwo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, oraz obsługa procesu inwestycyjnego w fazie projektowej i wykonawczej. Opracowywanie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji prawnej. Wsparcie prawne w uzyskaniu finansowania.

Więcej

Reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi

 

Kompleksowa obsługa postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Analiza i ocena przedsięwzięcia klienta z punktu widzenia wymagań wynikających z prawa administracyjnego.

Więcej

Obsługa korporacyjna

 

Kompleksowa obsługa korporacyjna, włączając w to doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance). Restrukturyzacja i optymalizacja funkcjonowania struktur kapitałowych. Obsługa share deals i asset deals. Audyty prawne spółek prawa handlowego.

Więcej

Obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Doradztwo i wsparcie w zakresie wszelkich aspektów prawnych zatrudnienia, włączając w to problematykę ubezpieczeń społecznych. Tworzenie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji, identyfikacja ryzyka prawnych oraz wskazywanie rozwiązań, reprezentacja we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy.

Więcej

 

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne