>Oferta>Obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  Wersja do wydruku

Obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo i wsparcie w zakresie wszelkich aspektów prawnych zatrudnienia, włączając w to problematykę ubezpieczeń społecznych. Tworzenie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji, identyfikacja ryzyka prawnych oraz wskazywanie rozwiązań, reprezentacja we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy.Tworzenie i opiniowanie dokumentacji
z zakresu prawa pracy

Tworzenie i opiniowanie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy oraz wzorów umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Tworzenie i opiniowanie zindywidualizowanych umów dotyczących zatrudnienia kadry menedżerskiej. Analiza spójności dokumentacji z zakresu prawa pracy z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami klienta.

Reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy

Reprezentacja klienta we wszelkich postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Doradztwo w zakresie postępowań i kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia

Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej do potrzeb klienta formuły zatrudnienia. Tworzenie schematów i procedur służących temu celowi oraz ocena ryzyk prawnych. Tworzenie i opiniowanie potrzebnej dokumentacji prawnej.

Reprezentacja przed ZUS i w postępowaniach
z zakresu ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, włączając w to doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia (układy ratalne i inne) oraz wsparcie w zakresie postępowań zmierzających do przeniesienia odpowiedzialności.

Doradztwo w zakresie optymalizacji
ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie doboru zgodnych z prawem środków służących optymalizacji obciążeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść ogłoszenia poniżej:

Ogłoszenie pwp kancelarie prawne